เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเสม็ดเอน 1 (ตอน 3) หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเสม็ดเอน 1 (ตอน 3) หมู่ที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน