ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 52 ภาคเรียนที่ 1/2552
  รายละเอียด : สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 52 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 504 คน