รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.  2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน