เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินฯการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ตามโครงการเงินช่วยเหลือโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ชื่อนายอ
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ตามโครงการเงินช่วยเหลือโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ชื่อนายอ้วม  คุ้มสุข

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน