เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
  รายละเอียด :

 ประกาศแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ สำนักปลัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน