เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเสม็ดเอน 1 (ตอน 3) หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเสม็ดเอน 1 (ตอน 3) หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน