เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : คารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดวงศิริ 1 (ตอน2) หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 คารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดวงศิริ 1 (ตอน2) หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน