เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายเฉลิมพระเกี่ยรติ (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายเฉลิมพระเกี่ยรติ (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน