เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้งที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม (แบบเรียงกระสอบทราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 จุด
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้งที่มิใช่งานก่อสร้าง  งานจ้างเหมาบริการสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม (แบบเรียงกระสอบทราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  8  จุด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 107 คน