รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อด้านทานแรงสั้นสะเทือนของแผ่นดินไหว
  รายละเอียด :

 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อด้านทานแรงสั้นสะเทือนของแผ่นดินไหว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน