เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศตารางแสดงวงเงินจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
  รายละเอียด :

 ประกาศตารางแสดงวงเงินจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5429 นศ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน