รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมุลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด :

 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนมุลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 194 คน