รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลางกองช่าง  ปีงบประมาณ 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 193 คน