เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๋็กสายแหลมปี้-บางลึก หมู่ที่ 1-2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๋็กสายแหลมปี้-บางลึก  หมู่ที่ 1-2  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยวิธีคัดเลือก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน