เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  2  รายการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน