เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6  ตัน  6  ล้อ  แบบอัดท้าย  จำนวน  1  คัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน