เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด 20 กิดลกรัม จำนวน 400 ถุง เพื่อไว้ใช้ในการถมหลุมบ่อภายในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1-4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดน
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด  20  กิดลกรัม  จำนวน  400  ถุง เพื่อไว้ใช้ในการถมหลุมบ่อภายในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  หมู่ที่ 1-4  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน