เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ เพื่อใช้ในการถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณถนนสายนายรุ่ง
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  2  รายการ เพื่อใช้ในการถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณถนนสายนายรุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อำเภปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน