เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ผข 7751 นศหมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-001
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน  ผข  7751 นศหมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-001

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน