เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน