เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  รายละเอียด :

 ประกาศตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ led ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน