เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
  รายละเอียด :

 ประกาศตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน