เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศตารางแสดงวงเงิน จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศตารางแสดงวงเงิน จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนปีงบประมาณ 2564 สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน