เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางริมคลองแหลมปี้ (ตอน 2 ) หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางริมคลองแหลมปี้ (ตอน 2 ) หมู่ที่ 1 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน