เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางริมคลองแหลมปี้ (ตอน 2) หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางริมคลองแหลมปี้ (ตอน 2) หมู่ที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน