รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติ
  รายละเอียด :

 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน