เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 64
  รายละเอียด :

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 64

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน