เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : (แก้ไข )ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวเก็บกันน้ำจืด และป้องกันน้ำเค็ม (แบบเรียงกระสอบมราย)
  รายละเอียด :

 (แก้ไข) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวเก็บกันน้ำจืด และป้องกันน้ำเค็ม (แบบเรียงกระสอบมราย)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน