ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2563
  รายละเอียด :

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน