เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน