เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 48 ชั่วโมง เพื่อผลักดันน้ำเค็มในพื้นที่
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน  48  ชั่วโมง เพื่อผลักดันน้ำเค็มในพื้นที่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน