เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวเก็บกันน้ำจืด และป้องกันน้ำเค็ม (แบบเรียงกระสอบทราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 จุด
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราวเก็บกันน้ำจืด และป้องกันน้ำเค็ม (แบบเรียงกระสอบทราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  จำนวน  14  จุด  ตามบัญชีแนบท้ายรายละเอียดปริมาณงาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน