เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานฝังท่อระบายน้ำบ้านบางลึก-ปากทะเล (กม.0+695.00) หมู่ที่ 2 (แก้ไขใหม่)
  รายละเอียด :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานฝังท่อระบายน้ำบ้านบางลึก-ปากทะเล (กม.0+695.00) หมู่ที่ 2 (แก้ไขใหม่

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน