เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานฝังท่อระบายน้ำบ้านบ้านบางลึก บริเวณสายทางบางลึก-ปากทะเล (กม.0+695) หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานฝังท่อระบายน้ำบ้านบ้านบางลึก บริเวณสายทางบางลึก-ปากทะเล (กม.0+695) หมู่ที่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน