เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช้งานก่อสร้าง จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน 1 ชุด
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร  (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช้งานก่อสร้าง จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณพ.ศ.  2564 จำนวน  1  ชุด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน