รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศมาตรการในการจัดการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต
  รายละเอียด :

 ประกาศมาตรการในการจัดการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน