รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายละเอียด :

 ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน