เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
  รายละเอียด :

 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำนักงานปลัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน