รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน