รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอบตปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอบตปากพนังฝั่งตะวันตก (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน