รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน