เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมขนย้ายกิ่งไม้บริเวณพื้นที่ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมขนย้ายกิ่งไม้บริเวณพื้นที่ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน