เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะใหญ่พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร จำนวน 100 ลูก
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะใหญ่พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร  จำนวน  100  ลูก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน