เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน 50 ลบ.ม.
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน  50  ลบ.ม.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน