รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสามัครบริบาลท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน