ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด :

 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี  2563 ในวันจันทร์ที่  10  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน