รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเ้ดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 12
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเ้ดือน กรกฎาคม  2563 ครั้งที่ 12

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน