เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง) โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษาและอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านประจำถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
  รายละเอียด :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง) โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษาและอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านประจำถิ่น ประจำปี 2563  จำนวน  7  รายการ  ตามรายละเอียดดังนี้

-จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ พร้อมสปอร์ตและป้ายไวนิล)

-จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 2  วัน 

จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณงานระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

จ้างเหมากลองยาวประยุกต์

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ รถแห่เทียนพรรษา และฐานรองเทียนพรรษา 

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้เในโครงการกหล่อเทียนฯ 

จ้างเหมาจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ผู้ที่มาร่วมงาน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน