รวมประกาศต่างๆของ อบต.
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2563 (รายใหม่เดือน มิถุนายน 2563)
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2563  (รายใหม่เดือน  มิถุนายน 2563)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน