เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง) สำหรับนักเรียนและเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับภา
  รายละเอียด :

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง) สำหรับนักเรียนและเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน